โรงเรียนตระการพืชผล
หมู่ที่ 8 ถนนตระการ-พนา บ้านคำนามูล  ตำบลขุหลุ  อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 34130
ภาพกิจกรรม
คุณไชยยันต์ กวีนัฏยานนท์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนตระการพืชผล ได้บริจาคแอลกอฮอล์ปริมาตร 70 ลิตร และหน้ากากอนามัยจำนวน 20 โหล และที่ตรวจวัดไข้ เพื่อสนับสนุนมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด19)ในสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 2563,09:31   อ่าน 75 ครั้ง