โรงเรียนตระการพืชผล
หมู่ที่ 8 ถนนตระการ-พนา บ้านคำนามูล  ตำบลขุหลุ  อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 34130
ข่าวประชาสัมพันธ์
รวมลิงก์การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ มีแผนการสอนและกำหนดการรายชั่วโมง ชั้นอนุบาล 1 - ม.3 (อ่าน 471) 10 พ.ค. 63
ประกาศยกเลิกการสอบสัมภาษณ์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ (อ่าน 229) 09 พ.ค. 63
ผลการเรียนนักเรียนโรงเรียนตระการพืชผล ประจำปีการศึกษา 2562 ทุกระดับชั้น (อ่าน 254) 31 มี.ค. 63
ประชาสัมพันธ์แจ้งเลื่อนการสอบสัมภาษณ์นักเรียนเข้าชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องพิเศษ เดิมเป็นวันที่ 3 เม (อ่าน 267) 21 มี.ค. 63
ประกาศ รับสมัครรับนักเรียนเข้าศึกษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประเภทนักเรียนห้อองเรียนพิเศษ (เพิ (อ่าน 302) 25 ก.พ. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษา ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประเภทนักเรียนห้องพิ (อ่าน 261) 25 ก.พ. 63
ประกาศโรงเรียนตระการพืชผล เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว (วิชาเอก (อ่าน 518) 05 พ.ค. 62
รายชื่อนักเรียนผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียนสองภาษา EBE classroom ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีกา (อ่าน 577) 22 มี.ค. 62